Jazzfreitag

Live mit Take Three (Schlagzeug, Saxophon, Piano)