Linden Jazzsessions

Opener-Band: Ramon Rose Trio. Eintritt: frei